Böcker/Books

Från nya boken JAG BODDE I SVERIGE – unga svenskafghaners flykt till Frankrike (2021)

 

Observe: All books are in Swedish.

Aktuellt 2021, Carlsson bokförlag, se mer under Nyheter/News.

JAG BODDE I SVERIGE – om unga svenskafghaners flykt till Frankrike

Bland de drygt en miljon människor på flykt som tog sig till Europa 2015 fanns många unga med afghansk nationalitet. Det är rimligare att skriva så än att att skriva ”från Afghanistan” eftersom många var uppvuxna i Iran eller Pakistan som afghanska flyktingar. I det svenska myndighetssystemet kom de att hanteras illa och efter flera år i Sverige och besked att de skulle deporteras till Afghanistan, reste många till Frankrike och sökte asyl där. I Sverige hade de stort stöd av tiotusentals, kanske mycket mer än så, svenskar, som kämpade för de skulle få stanna i Sverige.

Boken följer många unga som tog sig till Frankrike och berättar hur det gick. Läsaren möter också många svenska närstående. Här finns likaså ett långt avsnitt om den etniska minoriteten hazara, som många svenskafghaner tillhör. Hazarerna har en historia av massakrer och förföljelser i Afghanistan, och är ofta mål för dagens attacker från talibaner och IS. Som grupp utmärks de av att anamma utbildning och framåtskridande.

Boken bygger på möten med många svenskafghaner i Frankrike, och författaren följer ett antal under flera år när de kämpar för att få stanna i Frankrike. Vilket många får. Slutkapitlet resonerar över Frankrike, som under århundraden har dragit nytta av immigranter.

I den bildsatta bloggen Vårt Europa finns också en hel del om det Frankrike de unga svenskafghanerna har mött. 

——–

Senast föregående bok är från 2017, Carlsson bokförlag  

Röster från Aten och Samos. Greker om sitt land, EU och människor på flykt

(Voices from Athens and Samos – 12 Greeks talk about their country, the EU and people on move.)

Ur baksidestexten:

Vem minns inte sommaren och hösten 2015 när nästan en miljon barn och vuxna tog sig till de grekiska öarna utanför Turkiets kust? Många försvann i havet. eller rapporterna från den kalla och blöta senvintern 2016 med tio tusen människor, som fastnat vid en plötsligt stängd gräns till Makedonien. Ett avtal mellan EU och Turkiet, i strid mot internationell lag, tvingade sedan alla nyanlända att bli kvar på grekiska öar nära Turkiet innan de skulle skickas tillbaka dit.

Grekland kom i blickpunkten när den stora låneskulden blev ett faktum för flera år sedan. När de orimliga besparingskraven infördes ansågs greker först ha sig själva att skylla. Men bilden nyanserades med deras stora hjälp till flyktingarna sommaren och hösten 2015.

Många greker engagerade sig i stunden, andra var och är erfarna försvarare av mänskliga rättigheter och av internationella lagar och konventioner. Rösterna i boken tillhör sådana försvarare – jurister, volontärer, en journalist och helt enkelt medmänniskor.

De berättar och reflekterar kring landet, politiken, beroendet av EU och hur flyktingars rättigheter bemöts i ett land som är i händelsernas centrum när EU:s hållbarhet samtidigt ifrågasätts. När vi börjar samtalen i mars 2016 har mer än femtio tusen flyktingar plötsligt fastnat på fastlandet och det hastigt tillkomna, mycket kritiserade avtalet mellan EU och Turkiet börjat gälla.

From the backside cover:

Who does not remember the summer and autumn of 2015 when almost a million children and adults went to the Greek islands off the Turkish coast? Many disappeared in the ocean. Or the reports of the cold and wet late winter of 2016 with tens of thousands of people stuck to a sudden closed border to Macedonia. An EU-Turkey agreement, contrary to international law, forced all new arrivals to stay in Greek islands near Turkey before returning there.

Greece came to the spot when the large loan debt became a fact several years ago. When the unreasonable savings requirements were introduced, Greeks were considered to blame themselves. But the picture was shaded with their great help to refugees in summer and autumn 2015.

Many Greeks engaged in the moment, others are and are experienced defenders of human rights and of international laws and conventions. The voices in the book belong to such defenders – lawyers, volunteers, a journalist and simply fellow human beings.

They reflect on the country, politics, dependence on the EU and how refugees’ rights are addressed in a country that is in the centre of action when the EU’s sustainability is questioned at the same time. When we begin the conversation in March 2016, more than fifty thousand refugees have suddenly landed on the mainland and the rapidly acclaimed highly criticised EU-Turkey agreement has begun to work.


Tidigare böcker
img_1564   img_1415

Springa på vatten. Transit Grekland. Om flyktingar och immigranter i EUs utkant. Carlsson bokförlag 2014.

…. från ett land i kris. … berättar om utsattheten hos människor på flykt, att vara hänvisad till gator, parker, torg, överfylld lägenheter, övergivna byggnader och soppkök, och om polisrazzior och rasistisk terror. Om försök att lämna landet och komma vidare inom  Europa, om att hålla drömmen och hoppet om en dräglig tillvaro vid liv, trots att omvärldens hinder breder ut sig. Läsaren möter människor från Afghanistan och andra länder, och kommer till platser i Aten där flyktingar och migranter möts. Läsaren möter också det grekiska samhället som det bemöter människor på flykt. Grekland är vid den här tiden och sedan länge ett av EU:s första länder som flyktingar och migranter kommer till. Grekland är transitland, men många fastnar. Observera att detta är åren före den stora flyktinginvandringen till Europa 2015 när gränserna under en tid var öppna. 2016 följde så EU:s avtal med Turkiet, vars konsekvenser framgår av Röster från Aten och Samos. Greker om sitt land, EU och människor på flykt (2017).

Texter och fotografier från boken:

15 oktober 2011. Vi sitter på ett betongfundament i en liten skräpig park intill järnvägsspåren till Pireus. Framför oss forsar trafiken fram på den breda Theodorou Dilingianigatan och bakom oss finns en remsa skräpig mark intill spåren. Femtio meter åt ena hållet ligger Athens lilla järnvägsstation Larisi och snett mitt över på andra sidan gatan högkvarteret för det nynazistiska Chrysi Avgi. På vägen hit har vi passerat några av Omoniaområdets bordellkvarter, gator med intensiv trafik och många resebyråer och bussgarage för resor till Albanien och övriga Östeuropa.  ….  Under sina drygt fyra år i Europa har Ghulam blivit en erfaren överlevare. Han har sovit utomhus på många platser, en tid bakom betongfundamenten i den lilla parken där vi sitter. De senaste veckorna har han och kamraterna – den unge Reza, den magre Hosein, Mohammar och några till – tillbringat nätterna i en tom lagerlokal. Ghulam erbjöds att överta den från två afghanska barnfamiljer, som tog sig vidare in i Europa med taxi till Makedonien och Serbien, och sedan vidare, tror Ghulam. ….

img_0637  img_1314

22 oktober 2011. Lördag. Hosseins tunna, skarpa ansiktsdrag och fåror är ovanliga för en så ung man. Vi börjar prata dagen efter att jag har kommit tillbaka till Athen och träffas sedan vid flera tillfällen. Han är en av dem som sover med Ghulam, Reza och Mohammar, och tidigare med Ghafur som nu bor hos en vän i en lägenhet i Patissia. Till för ett halvår sedan bekostade Grekiska flyktingrådet hotellrum åt Hosein och åt Reza, Reza för att han var minderårig, Hosein för att han var sjuk. Sedan blev allt som det är nu. …Hosein har varit tre år i Grekland. Familjen levde i Iran i många år som flyktingar men deporterades till Afghanistan …

Texts and photographs from the book:

15 October 2011. We’re sitting on a concrete foundation in a small untidy park next to the railroad tracks to Piraeus. In front of us is the heavy traffic and behind us is a strip of littered ground and railroad tracks. Ghulam slept here for a time. Fifty meters in one direction is Athens’ small railway station and on the other side of the busy street the headquarter of the neo-Nazi party. Along the way to here we passed some of the red light district streets of Athens and many travel agencies for migrants going to Albania and other Eastern European countries.

During more than four years in Europe, Ghulam has become an experienced survivor. For the moment he and his pals – the young Reza, the thin Hosein, Mohammar and a few others – spend the nights in an empty warehouse. They took it over from two Afghan families, who found a way to go further into Europe. They have shelter in the warehouse but no electricity or water, and they dare not go there until late in the evening. They are afraid that the Greeks in the area can see them and call for police or neo-Nazis.
In half a year now he has collected metal, the only work he can find. He is a rough sleeper and keeps his body and clothes clean with the help of Christian missionaries.”

__________

AR1   AR3

Vinna eller försvinna – om flykt, asyl och hjälpare. Carlsson Bokförlag 2009.

Ett hundratal asylsökande män, kvinnor och barn i en förläggning i Mellansverige 2002. Det är två år efter kriget i Kosovo, sju år efter den formella freden i Bosnien, ett år efter att talibanerna fördrivits från Afghanistan, i Tjetjenien är det fortfarande krig, och i Irak har Saddam Hussein ett år kvar vid makten. Författaren följer män, kvinnor och barn i flera år och skriver om tid och verklighet ur flyktingarnas perspektiv, men också svenska hjälpares erfarenheter, dvs jurister, sjukvårdare och ”vanliga människor” som ger stöd åt gömda flyktingar. En del skickas tillbaka till hemlandet – och författaren besöker några av dem i Serbien, Bosnien och Kosovo. Andra skickas vidare inom EU på grund av Dublinförordningen. Återigen andra tar steget att leva som gömda flyktingar i Sverige. Så småningom får läsaren också veta hur det blir för just dem hon följer, och hur de lever strax innan boken går i tryck 2009.

Från boken

”… De kom tillbaka. Den gången tog de vår äldsta pojke och satte en kniv mot hans strupe och hotade slakta honom. Min man försökt hejda dem men blev nedslagen med batonger. De slog svärfar i tinningen och bröt näsbenet på honom. Min make fick tårna sönderbrutna, och har nu alltid ont i fötterna. Jag var gravid och blev helt galen och till slut medvetslös. När jag vaknade hade de låst om min man och min svärfar. De sa att de skulle skära upp min mage för att se om barnet var en pojke eller en flicka.”

__________

Mellan ilska och hopp – om hemlöshet, droger och kvinnor. Carlsson Bokförlag, 2003.

Från förlagets baksidestext: Utifrån ett antal kvinnors erfarenheter beskriver och konkretiserar boken de livsvillkor och levnadsformer som utgör många hemlösa kvinnors vardag. Författaren har följt dem i flera år och lyssnat och samtalat med dem i bilar och källare och på gator, härbärgen, behandlingshem och inackorderingshem. Det kvinnorna berättar om och ger insyn i präglas av makalös överlevnadskompetens och längtan efter omsorg och närhet. Boken beskriver hemlösas platser i Stockholm, vistelse på härbärgen och andra institutioner och boenden i bilar och källarutrymmen. ….. Erfarenheten som utstött bemöter kvinnorna med stolthet, integritet, ilska och förtvivlan, och med envist återkommande hopp om hjälp. Alla är de människor med ytterst begränsade valmöjligheter.

__________

Tidigare böcker:

Hot rod-byggare och andra bilentusiaster. Carlsson Bokförlag, 2000.

Bilen. Nordiska museets förlag, 1996.

Fjällbyn som blev turistort. Nordiska museets förlag, 1995. 

Två barn och eget hus. Om kvinnors och mäns världar i småsamhället. Carlsson Bokförlag, 1991.

När resan var ett äventyr. Om resor i Sverige under tusen år. Natur & Kultur, 1979.

 

Samt bidrag i många antologier och i andra sammanhang.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *