Nyheter /News

Nu i januari 2018 finns det äntligen blogginlägg. Fler kommer framöver.
Ny bok 2017.

RosterfranAtenFRAM

Röster från Aten och Samos – Greker om sitt land, EU och människor på flykt.
Se böcker/books.
Sedan länge pågående, kanske vilande, projekt /Ongoing, maybe resting, projects 
“Familjefotografi och diaspora” bygger på intervjuer med f.d. flyktingar och migranter tillsammans med deras familjebilder.
“Family Photography and Diaspora” starts  from interviews with former refugees together with their family photographs.
Safa L nr 1

Från Safas bildsamling, flykten från Bagdad och som kurdiska flyktingar i Iran.

”To start a small project on photography in diaspora was one way to mix my knowledge and interests of photography and of forced migration …. Maybe the photographs are just an excuse for me to know more about why people becomes refugees and how they act and plan in such extra ordinary situations. But the role photographs have in human lives are also interesting.”
Ur text till en workshop om visuella studier i samhällsvetenskapen, 2011.
Projektet om att återvända till tidigare egna eller andra arbeten med stöd av fotografi har resulterat i antologibidragen Landskap, fotografi och byundersökningar, samt med Mats Landin Tillbaka till landskapet, i Westergren (red.), 2011. Landskapsspejare. Nordiska museets förlag, 2011, samt i ett par rapporter inom Nordiska museets verksamhet, som spreds inom en trängre krets men tyvärr aldrig blev publicerade.
Returning to earlier works, my own or others, have been realized and been published in a Swedish anthology on returning to the landscape (Nordiska museets förlag, 2011) and on returning to other spaces and places informally spread in reports.