Om fotografi

I urval
Landskap, fotografi och byundersökningar, samt med Mats Landin Tillbaka till landskapet. I Westergren (red.), 2011. Landskapsspejare. Nordiska museets förlag, 2011.
Rosengren & Westergren (red.), samt ungefär hälften av boken, 2009.  Amatörfotografernas värld. Nordiska museets förlag.
Fotohistorien som inte förvärvades. Om Helmut och Alisons Gernsheims unika samling. I Westergren (red.), 2007. Brokiga samlingars bostad. Nordiska museets förlag.
Med fotografi som inspiration. I Silvén & Gudmundsson (red), 2006. Samtiden som kulturarv. Nordiska museets förlag.
Amatörfotografi. I Svensson (red.), 2005. Föremål för forskning. Trettio forskare om det kulturhistoriska museimaterialets möjligheter. Nordiska museets förlag.
Dokumentärfotografi och fältforskning. I Meeuwisse & Swärd (red.), 2003. Den ocensurerade verkligheten i reportage, bild och undersökningar. Carlsson Bokförlag.
Det kulturhistoriska fotografiet. I Xposeptember. Stockholms fotofestival 1998. Utgiven av Stockholms fotofestival 1998, i samband med Kulturhuvudstadsåret.
Rosengren, Annette, (red.), 1994. I människans hand. Fotografier kring det ekologiska landskapet. Ekdok -90. Nordiska museets förlag.
Fotografi och dokumentation. 1991. I Verbalt. Visuellt. Materiellt. Om museernas dokumentation och insamling. Nordiska museets förlag.
Om fotografi i Vinna eller försvinna – om flykt, asyl och hjälpare. (Carlssons 2009.)
I sig är fotografi ganska ytligt som informationsbärare …. Den franskjudiske filosofen Emmanuel Levinas talar om betydelsen av varje människas ansvar för medmänniskan, och att mötet med den andres ansikte förpliktigar till ansvar. Levinas talar om det nakna ansiktet avklätt sin sociala och kulturella kostymering och om betraktaren som ges möjlighet att se ansiktet. ”Från det ögonblicket den andre ser på mig, är jag ansvarig för honom…. Ansvaret för honom åligger mig.” Var och en beslutar om sitt ansvar, men mötet med en annan människas ansikte ger egentligen inga andra alternativ än att ta ansvar, menar Levinas.
Men så fungerar inte världen, i så fall skulle ingen behöva fly och ingen tvingas tillbaka. Genom bilderna i boken står det i alla fall var och en fritt att möta den andres ansikte.
(Citatet av Emmanuel Levinas finns på sid 112  i hans bok Etik och oändlighet. Samtal med Philippe Nemo. (Symposion, 1993.)
Se också Niclas Östlinds intervju med Annette Rosengren 15 juni 2014 / Interview with Annette Rosengren 15 June 2014.  I Tidens långsamhet och livets flykt / Time´s slowness and Life´s swiftness. Västerbottens museum. Umeå 2014. European Capital of Culture.