Grekland 2023/24 efter fyra år med högerstyre – 1 av 2.

Tänk först Sverige, Tidöavtalet, paradigmskifte och en regering i Sverigedemokraternas ledband.

Tänk sedan att Grekland fungerar som experiment för EUs länder.

Acharnon, huvudgatan i stadsdelen Patissia, här i Kato Patissia. Tredje dag jul 2023. Foto författaren.

……….. fungerar som experiment för EUs länder att hantera asylrätten och bemöta människor på flykt, och läs om snabba förändringar när ett xenofobiskt högerparti kom till makten 2019.

Var observant på EUs medverkan till att göra isolerade gallerförsedda anläggningar till norm för var asylsökande flyktingar ska placeras, och hur snabbt det går att  försämra.

Läs i 2 av 2 om de EU-finansierade fängelseliknande mottagningscentra som byggts på avlägsna platser i vildmarken i nära samarbete med EU-expertis. Och där servicen nu igen närmar sig humanitär katastrof. Läs med tanke på kommande svenska mottagningscentra, där flyktingar i praktiken blir tvingade att bo. Fråga er var dessa kommer placeras och hur de kommer se ut?

Fråga er också hur unionens framtida ankomstläger för flyktingar och irreguljära migranter som vill söka asyl kommer att se ut. Enligt medlemsstaternas nu överenskomna pakt om asyl och migration ska de ligga utmed unionens yttre gräns på mark som ska anses inte vara EU-territorium. Många kommer inte få ha sin asylansökan förd utan ska skickas tillbaka. Risken är stor att de låsta, kontrollerade fängelseliknande lägren i Grekland blir mönsterbildande.

Vi minns alla 2015 och -16, de vilda lägren på de grekiska öarna, tält, filtar och brädlappar, ormar och råttor, humanitära katastrofer.

Nyanlända flyktingar och migranter, som söker asyl i Grekland, är mycket färre än 2015-16, 65.000 anlände 2021-23, sade den grekiske asyl- och migrationsministern i december 2023. Antalet sjönk när högerpartiet Ny Demokrati fått regeringsmakten 2019. 2023 vanns valet igen av Ny Demokrati. Premiärminster Mitsotakis brukar säga att han har en majoritet av folket bakom sig och att ND vann valet på sitt sätt att lösa migrationfrågorna.  Men bakgrunden är att bara 50 procent av grekerna röstade. Missnöjet med regeringen är utbrett och oppositionen har inte lyckats skapa en stark samlad opposition.

Regeringen införde snabbt en ny asyl- och migrationslag efter 2019. Remisstiden var mycket kort. Den nya lagen infördes 2020 och innebar många försämringar för människor på flykt och människor som fått uppehållstillstånd.

Afghaner, syrier, pakistaner, bangladesher och somalier som kommit via Turkiet har sedan dess inte rätt att få sin asylprocess förd i Grekland, de ska söka asyl i Turkiet, som Grekland anser vara ett säkert land, och Turkiet ska ta tillbaka dem. Om de inte kan visa skyddsbehov för Turkiet. (Samma kommer ske när EUs nya pakt om asyl och migration är i bruk om några år, men för fler transitländer och för i princip alla nationaliteter.)

Turkiet har inte accepterat Greklands beslut och har inte tagit emot, och människorna har hamnat i limbo i Grekland som papperslösa utan rättigheter – utan någonstans att bo, utan försörjning, utan rätt att vistas i Grekland. På olika sätt har en del ändå blivit kvar.

2022 hade de blivit många och regeringen beslöt att efter ett års limbo skulle de kunna söka asyl igen, bli bedömda på sina skyddsskäl och för att sedan som andra flyktingar med uppehållstillstånd kunna resa vidare in i EU legalt. De vill inte/kan inte  stanna i Grekland eftersom de inte får hjälp till att etablera sig. På olika sätt visar den nuvarande regeringen att de inte är önskvärda.

En nyordning med lagen 2020 var att de som fick uppehållstillstånd miste efter en månad rättigheter de haft som asylsökande utan att erbjudas något annat. Tidigare hade funnits en övergångsperiod på sex månader. Nu måste de lämna sin flyktingförläggning eller lägenhet utan att hinna ordna för vart de skulle ta vägen och de miste försörjningsbidraget.

Grekland saknar fungerande integrationsstrukturer förutom det lilla Helios-projektet som UNHCR och IOM startade när erkända flyktingar plötsligt blev hemlösa efter 30 dagar. Helios togs över av grekiska staten och är i det närmaste nerlagt. De som finns i projektfinansierade lägenheter får bo kvar tills tiden löper ut men det är stängt för nytillkomna. Inga pengar, säger migrationsministeriet. 4 000 erkända flyktingar hotas nu av hemlöshet, och omkring 500 anställda i projektet riskerar att förlora sina jobb, larmar Refugee Support Aegean i januari 2024, www.rsaegean.com.

Grekland hade haft sitt ESTIA-projekt med lägenheter för särskilt sårbara asylsökande som barnfamiljer, barnfamiljer med en förälder, ensamma mödrar, funktionsnedsatta och så vidare, finansierat från UNHCR och IOM. De fanns runtom i Grekland och var uppskattade av de boende och av hyresvärdar, som fick inkomster i ett land där ekonomin är mycket dålig för många människor. Med den nya regeringen tog staten över ESTIA, och programmet lades ner efter ett tag. Flera flyktingförläggningar lades också ner, som Eleionas strax utanför Aten,  och Shisto och Scaramangas längre bort. De behövs inte, vi har överkapacitet, förklarade asyl- och migrationsministern.

Idag är Schisto öppnat igen,  flyktingförläggningarna är smockfulla och nedlagda förläggningar börjar tas i bruk.

De som fick uppehållstillstånd med ny lagstiftning blev alltså snabbt hemlösa och utan försörjning – jag har skrivit om det här i tidigare bloggartiklar. Helios har många begränsningar men innebar  möjlighet till bostad under ett år och viss hjälp till vad som skulle kunna bli etablering i Grekland. Men fungerar alltså inte längre.

Efter Helios som en övergångsperiod verkar de flesta ha lyckats resa vidare till andra EU-länder, framför allt Tyskland. Bland dem finns också de som fått avslag efter överklagan.

Retoriken från regeringen har varit att flyktingar med uppehållstillstånd ska klara sig själva. Precis som grekerna. Ingenting om att flyktingar talar inte grekiska, har inte grekisk släkt och  grekiska vänner, vet inte hur landet, lagarna och byråkratin fungerar.

Innebörden: ni kan göra som ni vill, stanna eller lämna landet, men vänta er inte hjälp.

Man måste kvalificera sig för socioekonomiskt stöd

Enligt EUs Skyddsgrundsdirektiv ska flyktingar med upphållstillstånd ha samma rätt som landets medborgare till socialt stöd. Men det fungerar dåligt i Grekland – eller inte alls.

Grekernas möjligheter till försörjningsbidrag och -stöd är ofta inte tillgängliga för nykomna migranter på grund av diverse krav. Till exempel att en måste ha bott ett visst antal år i Grekland för att få det, eller arbetat och betalat skatt ett visst antal år.

Frivilligorganisationen Refugee Support Aegans undersökningar – med stöd av tyska Pro Asyl – har visat hur oerhört svårt det är att bemästra den grekiska byråkratin för att få nödvändigheter för att leva, som arbetstillstånd, skattenummer, arbets- och hälsoförsäkring, lägenhetskontrakt, plats på härbärge och så vidare. Har man inte det ena, får man inte det andra, som man inte får om man inte har det tredje, som man inte kan få för att …..

Sverige har ett tvåårigt integrationsprogram och placering i en kommun. Men efter två år hotar hemlöshet. Och likt Grekland ska Sverige införa krav om kvalificering för olika sociala bidrag.

Läs vidare i 2 av 2.

Referenser

Se artikel 2 av 2 med samma rubrik.

Det här inlägget postades i Allmänt Europa, Grekland. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *