Grekiska regeringen vill ha arbetsmigranter men inte flyktingar. Och det verkar vara i linje med EUs ledning.

Aten Annandag jul 2023. Acharnon i stadsdelen Kato Patissia. Julkrubban utanför en romerskkatolsk kyrka vid Acharnon, och ett skräpigt parti vid denna långa, högtrafikerade affärsgata. Duvor finns överallt i staden. Foto förf.

Grekland har  stor brist på arbetskraft inom framför allt jordbruket, inom hemservice/hushållsarbete, turism och andra områden. Behovet ska, enligt regeringen, lösas genom avtal med vissa länder om arbetsmigration och mer omedelbart genom att ge vissa papperslösa tillfälliga uppehållstillstånd. Regeringen har också talat om att ordna kurser för flyktingar om att kunna arbeta med barnpassning – “babysitter” – och att kursdeltagarna sedan skulle bli legitimerade “babysitters”. Men det verkar mest ha varit prat.

När jag går tillbaka till EU-kommissionens inledande text 2020 om förslaget till ny pakt om migration och asyl, presenterad i september 2020, ingår ett avsnitt om hur bristen på arbetskraft ska lösas – nämligen med arbetsmigration. Texten talar för behovet av ett starkare försvar av unionens yttre gränser och att asylsökande ska bemötas i stort sett som länderna och parlamentet nu har kommit överens om. Det ska leda till att asylsökande tvingas återvända i långt större omfattning än nu, till länder som anses säkra eller till hemlandet som de har flytt ifrån. Tredje land ska stödjas i att ta emot flyktingar på ett människovärdigt sätt, t ex länder som Afrika. (De flesta människor som flyr kommer, som vi vet, inte alls till Europa utan lever kvar i närområdet, antingen som internflyktingar i hemlandet eller som flyktingar i ett grannland. Så stöd är naturligtvis mycket bra. )

Legala vägar till EU ska skapas, enligt kommissionens inledning – för migranter. Flyktingar nämns inte. Jättekonstigt!! EUs medlemsländer behöver migranter genom sin egen minskande befolkning, och arbetskraftsbehov ska naturligtvis inte utnyttja att människor tvingas fly. Men flyktingar måste ändå ses som en presumtiv resurs och inte ett problem för mottagarlandet, och legala vägar måste skapas för människor på flykt.

EU ska inte medverka till att de dör eller traumatiseras utmed irreguljära resvägar, som på Medelhavet, och ska inte skylla döden på smugglare när det i första hand är bristen på legala vägar som dödar.

Inledningstexten är också tydlig med att Europa i första hand önskar sig utbildade och begåvade migranter (vilket många flyktingar är – krig och förtryck tvingar iväg alla kategorier av människor). Det innebär dränering av tredje land på kompetenser som landet själv behöver och vars skolgång landet har bekostat.

Det är en konstig EU-text som väljer bort flyktingar och inte ser dem som ett bidrag till EUs framtid. Kanske kan det egoistiskt förklarars med att arbetsmigranter oftast ges mycket sämre rättigheter än vad internationell rätt ger till flyktingar. Det blir billigare med arbetsmigranter!

Under senare EU-möten har planeringar för arbetsimmigration fortsatt.

Greklands premiärminister har uttryckt stolthet över hur Grekland bevakar gränserna och hanterar asyl och migration och menar att landet vägleder andra EU-länder. Med sina omfattande pushbacks, fängelsleliknande mottagningsläger och att på olika sätt göra det svårt för människor på flykt!!!!!

Må Grekland inte bli  mönsterbildande i det alltmer främlingsfientliga EU vi har nu.

Grekiske migrationsministern om arbetskraftsbehov, legal migration och “illegala” migranter och om strävan efter “zero illegal arrivals”

Dimitris Kairidis – som efterträdde tidigare migrationsminstern Mitarakis vid regeringsombildningen ett halvår tidigare  – uttalade sig i media om skillnaden mellan legal migration och “illegal migration”. Det var efter riksdagens votering i december 2023 om uppehållstillstånd till vissa papperslösa om de har arbete.

“I det förra fallet bestämmer varje land själv, i det senare  finns internationella lagar och EU-direktiv om hur asylsökande ska hanteras.” Kairidis uttryckte sitt stora förtroende för premiärministerns migrationspolitik, som han sa kombinerar strikt gränsbevakning och att smugglare bekämpas med legal migration baserad på vad grekisk ekonomi behöver.

Regeringen strävar att reducera illegal inresa till landet till noll, “zero illegal arrivals”, fortsatte han. Samarbetet med Turkiet när det gäller migration är bra. Flödet in av migraner har gått ner med mer än 60 procent, och det är tillsatt en nationell koordinator för att motarbeta “illegal smuggling av migranter”.

Detta går hand i hand med att underlätta legal migration, fortsatte han och upprepade regeringens avsikt att signera bilaterala avtal för rörlighet på arbetsmarknaden. Han nämnde Vietnam, Bangladesh och Georgien förutom Albanien, Moldavien och Filippinerna.

Ingenting om att flyktingar som har fått uppehållstillstånd kan bidra till arbetsmarknaden.

Det var strax före jul 2023 som regeringen presenterade för riksdagen ett tillägg till gällande lag för att snabbt få fram mer arbetskraft – papperslösa som levt tre år som papperslösa i landet och har ett arbetskontrakt kan få uppehållstillstånd så länge de hade arbete.

30 000 papperslösa arbetsmigranter kan bli legala. (SÅ SKULLE OCKSÅ SVERIGE KUNNA GÖRA.)

Därutöver ska avtal om arbetsmigration slutas med vissa länder.

Avtalen ger begränsade rättigheter. (DET ÄR INTE BRA.)

Flera ministrar talade och ministern för asyl och migration sa kort att flyktingarna, de lämnar Grekland. Han visade inte att regeringen skulle försöka ändra på det.

Greklands regeringen har inte infört integrationsstrukturer, hjälp till att lära sig grekiska, hjälp att komma in på arbetsmarknaden och för närvarande inte heller hjälp att skaffa den tillfälliga bostad som Heliosprogrammet innebar (jag har skrivit om Helios i tidigare bloggartiklar).

Uttalanden från regeringen har varit att de som får uppehållstillstånd måste klara sig själva precis som grekiska medborgare måste göra.

Förutsättningarna är inte desamma – flyktingar kan inte grekiska, vet inte hur det grekiska samhället fungerar, har inte grekernas ingångar till hur en ska göra. Refugee Support Aegan, RSA, har visat i flera studier att de fastnar i den enorma grekiska byråkratin. De får t ex inte bostad och tillgång till arbetsmarknaden för att de får inte ett nödvändigt dokumentet utan ett annat dokument, som i sin tur kräver ett tredje dokument, som en inte kan få utan ett fjärde, som …. Ungefär så. Och de behöver grekiska språket för att ta sig igenom byråkratin.

I stället för integration blir de hemlösa en månad efter att ha fått besked om att de har fått uppehållstillstånd och skyddsförklaring.

EU-kommissionären Ylva Johanssons på besök i Aten i januari 2024 utlovade att 30-dagarsfristen ändras till 3 månader. Mycket kort tid även det.

Mer i detalj om att papperslösa kan göras legala: De som den siste november 2023 kan visa att de har levt papperslösa i Grekland i minst tre år, kan visa upp ett avtal med en arbetsgivare om anställning, kan visa upp pass och inte finns registrerade som kriminella får tillfälligt uppehållstillstånd så länge anställningen varar. Det blir inte ett permanent uppehållstillstånd – “om de förlorar jobbet och är arbetslös i mer än en månad förlorar de också uppehållstillståndet och arbetstillståndet”, sa arbetsmarknadsministern i riksdagsdebatten.   

Fördelarna för papperslösa, stat och arbetsgivare beskrevs så här: Så länge personen har arbete har hen rätt att vistas i Grekland, försäkringsskydd genom anställningen, och möjlighet att skicka hem pengar till familjen. Uppehållstillstånd ger dock inte rätt att ta sin familj till Grekland och kan bara gälla för familj som redan är i Grekland. Staten vinner på förslaget genom att få in skatter och socialförsäkringsavgifter (utan att i framtiden kanske behöva betala ut sociala förmåner och pensioner?). Fördel för arbetsgivarna är att inte behöva vara rädda för inspektioner om svart arbetskraft. Papperslösa arbetar redan inom jordbruket och andra sektorer av arbetsmarknaden, men betalas med svarta pengar och genererar inte inkomst till staten i form av skatt.

Förslaget sades vända sig till människor som kommit legalt till Grekland genom arbete, ofta från Albanien, Georgien eller Filippinerna, för flera år sedan och som av olika anledningar blivit kvar, fortsatte ministern. De antas vara cirka 30 000.

Förslaget vänder sig inte till nyanlända “illegala”. De lämnar Grekland som flyktingar eller som papperslösa migranter, sa sedan asyl- och migrationsministern och fortsatte med att kritisera den tidigare regeringen Syriza: 65 000 har anlänt “illegalt” till Grekland sedan 2021 (lågt jämfört med tidigare, menade han) och 110 000 resehandlingar har utfärdats under samma period (så att de har kunnat resa vidare in i EU, menade han nog också). Kaoset skapades under Syrizaregeringen från 2015/16 till 2019 och gav upphov till Brexit och extrahögern, fortsatte han.

I motiveringen till att legalisera dessa papperslösa var också att det inte skulle uppmuntra till ”illegala migranter” – en rädsla för dessa har den nuvarande regeringen bäddat för genom xenofobiska uttalanden och, vad många säger, hatpropaganda.

Ingenting om försämringarna som regeringen har infört för människor på flykt sedan 2019, att människor som vill söka asyl olagligen tvingas tillbaka till Turkiet och att de om möjligt undviker Grekland.

Men bra är att i regeringsförslaget ligger att asylsökande migranter får arbetstillstånd efter två månader i stället för som tidigare efter sex månader. (Bara de hittar arbete så isolerat som förläggningarna ligger.)

Vi behöver 70 000. Arbetsbristen finns överallt i landet, sa en minister och nämnde EUs tillfälliga uppehållstillstånd till ukrainare, som tillåter 25 000 ukrainare i Grekland att arbeta. 180 000 arbetare behövs inom jordbruket, rättade sedan ministern för landsbygdens utveckling och mat i sociala medier.

Förslaget gick igenom med stort majoritet.

Efter lång diskussion i riksdagens röstades förslaget igenom med 262 röster för, 31 mot och en frånvarande.

Reaktioner från frivilligorganisationer

– Tillståndet skapar en situation där migranten är beroende av arbetsgivaren, som om de hålls fångna.

– Dessa nya typer av uppehållstillstånd tillåter inte papperslösa att bli reguljära.

– Det ger uppehållstillstånd, arbetstillstånd och tillgång till grundläggande hälsorättigheter till människor som redan lever och arbetar i Grekland under osäkra förhållanden och utan rättigheter.

– Det är inte som ett vanligt uppehållstillstånd, som ger migranten rättigheter som att få medborgarskap efter ett antal år.  

– Att rösta för tillägget är rätt men tar inte bort den xenofobiska retorik och hat som Mitsotakis regering har ägnat sig åt.

– Hur generöst det än verkar är det mycket opportunistiskt och med begränsad varaktighet och bara för personer som redan är i landet.

Referenser 

UNHCR Greece Press Review 16-21 December 2013.

European Commission, 23.9.2020: Communikation from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social committee and the Committee of the regions on a New Pakt on Migration and Asylum. https://ec.europa.eu/info/

Det här inlägget postades i Grekland. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *